Wednesday, September 30, 2009

wanita dan minyak wangi...

Bergelar seorang wanita bukanlah semudah yg disangka dan dijangka..
wanita adalah besar pengaruhnya, kekuatan untuk agama dan juga kemusnahan untuk agamanya. tapi, wanita solehah adlah sebaik2 ciptaan Allah untuk seisi alam..

untuk yang bergelar "WANITA", sedarilah bahawa dirimu amat berguna dan juga mugkin sebagai pembawa kerosakan.. namun, kamu yg berhak memilih jalan yg LURUS U HIDUPMU YG MASIH PANJANG INI...

berusahalah menjadi muslimah sejati yg bermanfaat untuk agama dan seluruh alam dan seisinya...


Hadits Pertama :

من عرض عليه طيب فلا يرد ه فإ نه خفيف المحمل و طيب الرائحة


“Barangsiapa yang diberi harum-haruman, maka janganlah dia menolaknya, sesungguhnya ia itu ringan bebannya (ringan dibawa) dan harum baunya.”

(Shahih riwayat Ahmad, Nasa’i, Muslim dan Abu Dawud dari jalan Abu Hurairah).Hadits Kedua :

حبب الي من دنيا آم : النساء و الطيب ، وجعلت قرة عيني فى الصلا ة


“Diberi kecintaan kepadaku daripada (urusan) dunia kamu, ialah : wanita, harum-haruman/ wangi-wangian dan dijadikan kesejukan dimataku di dalam sholat.”

(Shahih riwayat ahmad, Nasa’i, Hakim dan Baihaqi dari jalan Anas bin Malik).Hadits Ketiga :

أطيب الطيب المسك


“Sebaik-baik harum-haruman (buat kamu) ialah : misk/kasturi.”

(Shahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dari jalan Abi Sa’id al Khudriy).Hadits Keempat :

إذ ا شهدت احد ا آن العشاء فلا تمس طيبا


“Apabila salah seorang dari kamu (kaum wanita) menghadiri (sholat) isya’ (dimasjid) maka janganlah dia memakai wangi-wangian.”

(Shahih riwayat Muslim, Ahmad, Nasa’I dari jalan Zainab).


Hadits Kelima :

أيما امرأ ة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخر ة


“Siapa sahaja perempuan yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri (sholat) isya’ di (masjid) bersama kami.”

(Shahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’I dari jalan Abi Hurairah).Hadits Keenam :

إذ ا خرجت المرأ ة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب آماتغسل من الجنابة


“Apabila seseorang perempuan keluar ke masjid, maka hendaklah dia mandi (membersihkan diri) daripada wangi-wangian sebagaimana dia mandi daripada janabat.”

(Shahih riwayat Nasa’i dari jalan Abi Hurairah).Hadits Ketujuh :

أيما امرأ ة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ، لم تقبل لها صلا ة حتى تغتسل


“Siapa sahaja perempuan yang memakai minyak wangi kemudian keluar ke masjid nescaya tidak diterima sholatnya sehingga dia mandi terlebih dahulu (membersihkan dirinya daripada wangi-wangian tersebut).”

(Shahih riwayat Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah).Hadits Kelapan :

أيما امرأ ة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجد و ا ريحها فهي زانية


“Siapa sahaja perempuan yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar, lalu dia melewati satu kaum (orang ramai) supaya mereka mendapati (mencium) baunya, maka dia itu adalah perempuan zina.”

(Hasan riwayat Ahmad, Nasa’i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Thahawi dari jalan Abu Musa).wallahualam.